viešosios politikos vertinimas

viešosios politikos vertinimas
viešosios politikos vertinimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Viešosios politikos vertės analizė, skirta tobulinti viešąją politiką ir už ją atsiskaityti. Vertinimo objektas yra viešoji politika ar jos dalis (programa, projektas, priemonė ir t. t.). Vertinimo metu pagal tam tikrus kriterijus (tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą, tęstinumą) nustatoma vertė. Vertinimo rezultatai paprastai turėtų būti naudojami priimant sprendimus tobulinti viešosios politikos turinį ar procesą ir už ją atsiskaityti. Vertinimas (ir kartais grįžtamasis ryšys) yra baigiamasis viešosios politikos proceso etapas, jo metu surenkama informacija apie viešąją politiką naudojama tobulinti politikos turinį ar procesą. Dažnai skirstomas į išankstinį (angl. ex-ante), tarpinį, arba vidurinio laikotarpio, ir baigiamąjį (angl. ex-post). Galima skirti 2 kraštutinius požiūrius į vertinimą. Ankstyvasis požiūris pabrėžia uždaviniais pagrįstą vertinimą, vertinimo kaip kontrolės priemonės organizavimą „iš viršaus žemyn“, pozityvią vertinimo metodologiją, kiekybinio tyrimo būdo taikymą, vertinimo kaip rezultato suvokimą ir instrumentinį vertinimo rekomendacijų taikymą. Paskesnysis požiūris pabrėžia vertinimą be uždavinių, vertinimo kaip mokymosi priemonės organizavimą „iš apačios žemyn“, įvairius tyrimo būdus ir vertinimo kaip proceso suvokimą bei suinteresuotųjų grupių dalyvavimą vertinimo procese. Praktikoje dažniausiai derinamos abi sampratos. atitikmenys: angl. public policy evaluation ryšiai: susijęs terminaspolitikos analizė

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • viešosios politikos ciklas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Viešosios politikos proceso ciklas, kurį sudaro šie etapai: darbotvarkės sudarymas, politikos formavimas ir sprendimų priėmimas, politikos įgyvendinimas, priežiūra, vertinimas, grįžtamasis ryšys. Ciklo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • politikos analizė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politikos mokslų šaka, nagrinėjanti vyriausybės institucijų veiksmų, skirtų spręsti problemas, turinį, eigą, rezultatus ir poveikį visuomenei. Disciplina atsirado JAV 20 a. 6 dešimtmetyje, jos tikslas –… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • sprendimų poveikio vertinimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Informacijos apie tikėtiną ar tikrą, teigiamą ar neigiamą tam tikros programos ar teisės akto trumpalaikį ar ilgalaikį poveikį rinkimas ir jos analizė, kai siekiama viešosios politikos tikslų ir skatinama… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • public policy cycle — viešosios politikos ciklas statusas T sritis Politika apibrėžtis Viešosios politikos proceso ciklas, kurį sudaro šie etapai: darbotvarkės sudarymas, politikos formavimas ir sprendimų priėmimas, politikos įgyvendinimas, priežiūra, vertinimas,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • public policy evaluation — viešosios politikos vertinimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Viešosios politikos vertės analizė, skirta tobulinti viešąją politiką ir už ją atsiskaityti. Vertinimo objektas yra viešoji politika ar jos dalis (programa, projektas, priemonė… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • policy analysis — politikos analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Politikos mokslų šaka, nagrinėjanti vyriausybės institucijų veiksmų, skirtų spręsti problemas, turinį, eigą, rezultatus ir poveikį visuomenei. Disciplina atsirado JAV 20 a. 6 dešimtmetyje,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • impact assessment — sprendimų poveikio vertinimas statusas T sritis Politika apibrėžtis Informacijos apie tikėtiną ar tikrą, teigiamą ar neigiamą tam tikros programos ar teisės akto trumpalaikį ar ilgalaikį poveikį rinkimas ir jos analizė, kai siekiama viešosios… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • monitoring — stebėsena statusas T sritis Politika apibrėžtis Nuolatinis informacijos apie viešąją politiką ar jos elementą rinkimo, kaupimo ir apibendrinimo procesas įgyvendinant politiką. Grįžtamojo ryšio forma, skirta tobulinti viešąją politiką. Pvz.,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • stebėsena — statusas T sritis Politika apibrėžtis Nuolatinis informacijos apie viešąją politiką ar jos elementą rinkimo, kaupimo ir apibendrinimo procesas įgyvendinant politiką. Grįžtamojo ryšio forma, skirta tobulinti viešąją politiką. Pvz., strateginio… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”